Actualidad

En torn a la Mare de Déu de Montesa04/02/2016

Any d’edició: desembre de 2005

Edit.: Parròquia de l’Assumpció de Montesa

Inclou: Cerdà i Ballester, Josep, “El novenari a la Mare de Déu de Montesa”; Marco i García, Víctor, “La Mare de Déu del Castell de Montesa i les variacions en la seua iconografia. Dels models sis-centistes a l’obra de Juan Giner Masegosa a la postguerra”; Cerdà i Ballester, Josep, “L’antic retaule major de l’església parroquial de Montesa (1765)”; Ros, Vicent, “Montesa: del monaquisme militant a la religiositat popular. Esbòs d’una singular trajectòria espiritual i musical. Bicinium o trajectòria a duo entre parròquia/escola – castell-convent”; Vidal Talens, Josep, “Les lliçons del Novenari a la Mare de Déu de Montesa”; + reproducció facsímil del text de Borja Terol, frey Pedro [religiós de l’orde de Montesa (1752-1781)] Novenario a Nuestra Señora de Montesa, edició a càrrec de José Mª. Domínguez Tormo, prevere, Alcoi, Imprenta S. Botella, 1928; ISBN 84-609-8743-4, 116 pp. [+facsímil de 50 pp], PVP: 10€