Avís legal

Les dades personals facilitades pels usuaris de la web www.museumontesa.com tenen per a nosaltres la categoria de confidencials i seran incorporades als fitxers de cuidarypaliar.es per possibilitar el manteniment i la gestió de qualsevol sol·licitud o suggerència remesa, cosa que implica la comunicació o cessió de les dites dades a tercers amb la finalitat de dur a terme les gestions sol·licitades. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades. Museumontesa.com, per la seua banda, garanteix que totes les dades es vessen sobre un servidor segur i es compromet a la supervisió i avaluació dels processos per assegurar que la privacitat de les dades siga respectada. 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a través de la nostra adreça de correu electrònic: parroquia.montesa@gmail.com.

L’usuari declara accedir a la web www.museumontesa.com sota la seua pròpia responsabilitat. Museumontesa.com es reserva el dret de modificar o alterar les presents condicions generals. En eixe cas, informarà als ususaris dels canvis que tinguen lloc, quins accepten rebre informació de cuidarypaliar.es via correu electrònic de documents, notícies, novetats de la web, etc, a no ser que, una vegada hagen accedit a la pàgina, comuniquen expressament que rebutgen la seua recepció.

Museumontesa.com no es farà responsable dels continguts ni de les opinions expressades pels usuaris a través dels nostres servicis online.

Finalmente, queda expressament prohibida toda reproducció total o parcial per a usos comercials o de qualsevol altre tipus, sense autorització expressa i escrita de cuidarypaliar.es, del contingut de qualsevol pàgina d’aquesta web.