Les ermites

Ermita de Sant Sebastià

Ermita Sant Sebastià, exterior 02.12.2021

Eixint del poble pel barri anomenat Ravalet, a menys de tres-cents metres, se situa l’actual cementeri. Una vegada hi arribem, a mà esquerra, hi és l’ermita dedicada al patró de Montesa, sant Sebastià, documentada per primera vegada el 1558.

L’any següent, el pintor montesí Gaspar Requena executà un retaule per a l’altar major de l’ermita, sortosament hui en una de les capelles de l’església parroquial de Montesa.

L’edifici original comptava amb un campanaret, dos altars a més del major, sagristia i cor. No sabem els efectes produïts pel terratrèmol de 1748, però alguna cosa degué passar vist l’estat actual, amb l’afegit de les transformacions que presumiblement es pogueren haver fet després de situar el cementeri junt a l’ermita, la primera inhumació del qual es va fer el mes de maig de 1816.

En un dels murs es conserven uns dibuixos murals traçats per l’ermità de 1623 Francesc Terol, mentre que junt a la porta d’accés des del cementeri hi és la làpida funerària del darrer arxiver de la parròquia de Montesa, mossén Vicent Primo, sebollit a l’ermita a primeries de febrer del 1823.

En 2021, l’Ajuntament de Montesa va fer obres de repristinació, havent-se recuperat ja l’accés original des d’un dels murs laterals; després, amb la finalitat de reposar la iconografia primigènia de l’edifici, es va col·locar a la capçalera una reproducció impresa del retaule original.

A més, procedents del cementeri, es van restaurar i col·locar al mur del presbiteri huit làpides de ceràmica, la cronologia de les quals abasta els anys 1857-1892.

Ermita de la Santa Creu

Coronant el cim d’una lloma i separada de la Mola pel barranc de la Font Santa, s’alcen els murs de l’ermita de la Santa Creu. Bastida al segle XVI, en ella visqué un ermità fins al segle XIX. Es tracta d’un edifici senzill, de planta rectangular i amb entrada lateral. L’interior està cobert per una bòveda de canó rebaixada; alhora, una senzilla motllura recorre perimetralment la nau del temple. L’altar, d’obra, alberga una rústica creu de fusta. El diumenge més proper al 3 de maig se celebra l’Eucaristia. A continuació es fa la tradicional benedicció del terme, per a la qual cosa es porta la Vera creu que hi ha a la Parròquia.

Ermita del Calvari

ermita-calvari-gdA les faldes de la muntanya on està l’ermita de la Santa Creu, al costat del barranc de la Font Santa, s’alça l’ermita del Calvari. És la més interessant de Montesa des del punt de vista arquitectònic, amb planta que s’aproxima a una creu grega, frontera de perfil mixtilini, cúpula i capçalera semioctogonal, i va ser edificada durant la primera meitat del segle XVIII. L’interior s’articula mitjançant pilastres rematades per capitells d’ordre dòric, amb fris corregut i cornisa amb dentells. L’absis, semicircular, conserva l’altar original d’obra, presidit per una talla de Crist crucificat executada el 1946 per Remigio Soler.

L’ermita conclou el viacrucis que arranca des del barri de la Covalera, amb les tradicionals estacions ornades per plafons ceràmics.

Retaule de Sant Sebastià. Gaspar Requena, 1559.