Les ermites

Ermita de Sant Sebastià

Eixint del poble pel barri anomenat Ravalet, a menys de tres-cents metres, se situa l’actual cementeri. Una vegada hi arribem, a mà esquerra, hi ha un edifici de planta rectangular, en origen ermita dedicada al patró de Montesa, sant Sebastià, construïda durant el segle XVI, probablement per agrair als sants Sebastià, Fabià i Roc la seua intercessió front alguna epidèmia. Els tres, advocats contra les pestes, van ser pintats pel montesí Gaspar Requena al retaule executat el 1559 per a l’ermita, hui en una de les capelles de l’església parroquial.

El 1816, seguint les lleis del Govern que ordenaven situar els cementeris fora dels cascs urbans, la vila de Montesa decidí construir un nou cementeri junt a l’ermita de Sant Sebastià –abans, però, se soterraven els difunts al costat de l’església–. Passats els anys, les successives obres fetes al cementeri, junt a la deixadesa i, probablement, alguna desgràcia que va fer que caigués el sostre de l’ermita, anaren poc a poc desfigurant el caràcter original que tindria l’edifici, fins a reduir-lo a les funcions de magatzem que hui manté.

Ermita de la Santa Creu

Coronant el cim d’una lloma i separada de la Mola pel barranc de la Font Santa, s’alcen els murs de l’ermita de la Santa Creu. Bastida al segle XVI, en ella visqué un ermità fins al segle XIX. Es tracta d’un edifici senzill, de planta rectangular i amb entrada lateral. L’interior està cobert per una bòveda de canó rebaixada; alhora, una senzilla motllura recorre perimetralment la nau del temple. L’altar, d’obra, alberga una rústica creu de fusta. El diumenge més proper al 3 de maig se celebra l’Eucaristia. A continuació es fa la tradicional benedicció del terme, per a la qual cosa es porta la Vera creu que hi ha a la Parròquia.

Ermita del Calvari

ermita-calvari-gdA les faldes de la muntanya on està l’ermita de la Santa Creu, al costat del barranc de la Font Santa, s’alça l’ermita del Calvari. És la més interessant de Montesa des del punt de vista arquitectònic, amb planta que s’aproxima a una creu grega, frontera de perfil mixtilini, cúpula i capçalera semioctogonal, i va ser edificada durant la primera meitat del segle XVIII. L’interior s’articula mitjançant pilastres rematades per capitells d’ordre dòric, amb fris corregut i cornisa amb dentells. L’absis, semicircular, conserva l’altar original d’obra, presidit per una talla de Crist crucificat executada el 1946 per Remigio Soler.

L’ermita conclou el viacrucis que arranca des del barri de la Covalera, amb les tradicionals estacions ornades per plafons ceràmics.

Retaule de Sant Sebastià. Gaspar Requena, 1559.