Notícies

Divendres, 22 de novembre, a les 19 h, al Museu Parroquial, presentació de llibres18/11/2019

Divendres, 22, a les 19 h, al Museu Parroquial, presentació dels llibres: Santa María de Montesa. La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX); La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama.
Arquitecturas, imágenes y textos (siglos XIV-XIX), editats per Publicacions de la Universitat de València