Notícies

El proper dia 29, concert d´orgue09/03/2009


Concert d´orgue.

 

Montesa, església de l´Assumpció.

 

Diumenge, 29 de març de 2009

 

18´30 hores

 

 

 

 

 

 

1- Tiento de Quarto tono                                 Francisco Correa de Arauxo
(1576 -1654)

 

2- Tiento de Primer Tono                                 Juan Cabanilles
(1644-1712)

 

3- Tento do Primeiro Tom por De La Sol Re         Manuel Rodrigues Coelho
                                                                  (1555-1635)

 

4- Tiento a manera de canción                        Anónimo mexicano, s. XVII

 

 

5- Dulce memoriae                                         Hernando de Cabezón
                                                                  (1541-1602)

 

6- Tiento de Primer Tono                                 Antonio de Cabezón
                                                                  (1510-1566)

 

7- Obra de 1º Bajo                                         José de Torres
                                                                  (c. 1670-1738)


8- Obra de lleno de 7º Tono                            José de Torres

9- Obra de Falsas Cromáticas                           Anónimo mexicano, s. XVII

10- Obra de Torres                                         José de Torres
 
11- Batalla de Torres                                       José de Torres
 

 

 

 

Gustavo Delgado Parra, órgano (catedral de México)